19اکتبر2018

شاید ثمره کلام دلنشینی را که امروز بر زبان می آورید، فردا بچشید.

بازديد امروز : 51 بازديد روز گذشته : 85 بازديد اين هفته : 589 بازديد اين ماه : 1121 مجموع آمار بازديد ها : 900861